Agens gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een privacyreglement opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze Agens omgaat met persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie. Dit privacyreglement is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt het Privacyreglement downloaden. Klik op ‘Download Privacyreglement’ hiernaast.