Agens ontzorgt werkgevers door haar unieke werkwijze en gezonde kijk op verzuim en re-integratie.

Vanwege veranderende wet- en regelgeving worden werkgevers steeds meer alert gemaakt op de risico’s die zij lopen met de uitval van hun grootste kapitaal: de medewerkers. Of het nu gaat om oudere medewerkers die langer door moeten werken voor hun pensioen, het aanname beleid van arbeidsgehandicapten of een jongere die zijn carrière nog vorm moet geven; als bedrijf moet je alert blijven op de vragen en behoeften ten aanzien van werk die spelen vanuit deze verschillende doelgroepen.

Goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid vertaalt zich in een aantal concrete uitkomsten zoals productiviteit, tevredenheid en betrokken medewerkers en een afname van het verzuim. Door de preventie- en amplitie focus integraal te benaderen binnen de organisatie, wordt er draagvlak gecreëerd in alle lagen van de organisatie en wordt de kennis van de verschillende professionals (jobcoach, HR, leiding-gevende, arbo-medewerker) geïntegreerd. Voor uw bedrijf zou dit concreet betekenen dat er met behulp van jobcoaching meer zicht komt in het functioneren van de medewerkers ten aan zien van risico’s op uitval, en bewustwording bij de medewerkers ten aanzien van het ziekmeldingproces. Daarnaast komt er inzicht in de belasting die werk bij de medewerkers met zich mee brengt en eventueel de interventies die daarop volgen.

Heeft u vragen over het duurzaam inzetten van uw medewerkers, dan kunt u bij ons terecht voor:

  • Loopbaanbeleid | behoud van flexibiliteit medewerkers.
  • Arbeidsomstandighedenbeleid | vergroten belastbaarheid medewerkers.
  • Verzuim beleid | duidelijk beleid t.a.v. ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  • Scan Duurzaamheid organisatie.
  • Scan Inzetbaarheid medewerkers.

Zoekt u professionele begeleiding voor uw medewerkers? Wilt u geïnformeerd worden over een op maat gesneden programma voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met Special Products Agens.

 

Meer informatie of advies? Neem contact op