Tijdens een outplacementtraject helpt Agens de werknemer om zelf de regie te voeren en de eigen toekomst pro-actief vorm te geven. Uiteraard kan de medewerker alle hulp verwachten op het gebied van “het oude loslaten en opnieuw beginnen”, sollicitatievaardigheden, beroepskeuze, werkervaring en jobhunting.

Als de werknemer in staat is om tijdens de outplacementprocedure aan te geven wat hij/zij wil, wat belangrijk voor hem/haar is (behoeften) en wat concreet van de werkgever verwacht wordt in deze fase, is een constructieve en oplossingsgerichte samenwerking tussen de medewerker en de werkgever mogelijk. Een realistisch en onderbouwde verwachting vanuit de medewerker stelt de werkgever in staat op maat aan te sluiten. Daar hebben beide partijen baat bij!

Wij bieden outplacementtrajecten aan voor:

  • Medewerkers met een (schijnbaar) onoplosbaar arbeidsconflict.
  • Medewerkers geconfronteerd met de persoonlijke gevolgen van een re-organisatie binnen het bedrijf.
  • Medewerkers die boventallig zijn verklaard.
  • Mensen die voelen dat ze zijn vastgelopen in hun carrière.

In het outplacement traject is oog voor fases die – afhankelijk van de situatie – intensief doorlopen worden:

  • Verwerking | Arbeidsconflicten, ontslag, reorganisatie, loslaten van het bekende, rouwverwerking.
  • Zelfonderzoek | Je moet goed weten wat je wilt in je nieuwe functie: “Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik”.
  • Sollicitatietraining | Aandacht besteden aan de wijze van solliciteren, cv opstellen, presentatie.
  • Jobhunten | Agens beschikt over een breed netwerk waar gebruik van wordt gemaakt.

 

Wilt u begeleiding tijdens uw outplacementtraject? Zoekt u professionele outplacement begeleiding voor uw medewerkers? Neemt u dan contact op met Special Products Agens.

 

Meer informatie of advies? Neem contact op