Special products Agens is een erkend re-integratiebedrijf en is gespecialiseerd in de re-integratiebegeleiding 1e en 2e spoor trajecten. Agens ontzorgt werkgevers door haar unieke werkwijze en gezonde kijk op verzuim en re-integratie.

Wij werken samen met uw arbodienst, maar kunnen desgewenst ook het totaalpakket inclusief arbodienstverlening aanbieden tegen een scherpe prijs. De casemanager is tevens jobcoach en werkt samen met u en uw medewerker aan de kortste weg naar terugkeer in werk. Dit kan zowel in het eerste spoor als tweede spoor. Het voordeel hiervan is dat de jobcoach uw medewerker kent vanaf het begin van het ziekteproces en daardoor snel kan schakelen. Wij bieden het volgende aan:

  • Eerste spoor ziekte begeleiding door een jobcoach.
  • Arbeidsdeskundig onderzoek.
  • Dossier check.
  • Tweede spoor traject gericht op werk buiten de organisatie.
  • Psychologisch onderzoek.

Agens heeft eigen arbeidsdeskundigen, coaches en loopbaanadviseurs die u en uw medewerker tijdens het gehele traject kunnen adviseren en begeleiden.

Wij kunnen u adviseren hoe het verzuimproces in te regelen zodat in een vroegtijdig stadium al uw ziektedossiers voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. Hierdoor wordt voorkomen dat in een later stadium dossiers moeten worden ‘gerepareerd’. Als er redenen zijn die ons doen veronderstellen dat de Poortwachter-procedure bij lopende dossiers niet conform is verlopen, zullen wij u hierin adviseren om alsnog correcties uit te voeren.

De trajecten van Agens worden gekenmerkt door maatwerk en individuele begeleiding. Onze professionals kunnen goed de vertaalslag maken van zieke medewerker naar re-integratie en bieden gerichte hulp. Door oog te hebben voor de mensen en mogelijkheden zijn zij in staat voor iederéén de juiste plek te vinden.

Wij bieden 1e spoor begeleiding aan voor medewerkers die:

  • hulp nodig hebben met terugkeer in eigen functie;
  • hulp nodig hebben met het bepalen van de richting van hun loopbaan;
  • dreigen uit te vallen.

Wij bieden 2e spoor begeleiding aan voor medewerkers die:

  • tijdens het 1e spoor wordt aangeraden om ook het 2e spoor in te zetten;
  • een arbeidsdeskundig onderzoek hebben gehad met het advies een tweede spoor traject in te gaan.

Zoekt u gedegen advies en professionele begeleiding voor uw medewerkers? Neemt u dan contact op met Special Products Agens.

 

Meer informatie of advies? Neem contact op