Agens is een organisatie die de nadruk legt op het ontwikkelen van mensen. Dit brengen we tot uitdrukking in “Omdat je verder wilt”.

“Omdat je verder wilt… met TAAL”

In Nederland hebben nog steeds erg veel mensen een taalachterstand. Niet alleen allochtonen maar ook autochtonen beheersen de Nederlandse taal nog niet goed genoeg om volledig deel te nemen aan onze samenleving. Er wordt steeds meer gevoeld wat het belang is van taal voor de kansen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De noodzaak van beheersing van de Nederlandse taal in het bedrijfsleven op de werkvloer wordt al enige jaren onderkend.

AGENS verzorgt taaltrajecten voor zowel bedrijven, (semi)overheden, als voor particulieren. Maatwerk is een belangrijke voorwaarde en dit uit zich in alle onze diensten, van NT2 tot Nederlands op de Werkvloer. Zeer nauw aansluiten bij de persoonlijke context van iedere cursist, biedt de beste garanties voor een effectief en efficiënt traject. Of het nu gaat om mensen in de schoonmaak, kinderopvang, zorg of industrie, we maken ons lesaanbod contextrijk, relevant en doelgericht.

Wij halen de hoogste slagingspercentages in de markt door gebruik te maken van een vast docentenkorps, blended learning en onze wetenschappelijk gevalideerde Basismethodiek. Innovatief werken staat bij ons hoog in het vaandel en daarom zijn wij en onze diensten altijd in ontwikkeling. Door ons landelijke netwerk en dekking kan iedereen binnen zijn eigen leefomgeving bij ons terecht.

www.linguaagens.nl Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevestigt de kwaliteit van AGENS en maakt daarom gebruik van onze Virtuele Klas. Mensen die zich willen vestigen in Nederland, maar ook expats kunnen hierdoor al voor hun vertrek kennis opdoen van de Nederlandse taal.

 

“Omdat je verder wilt… op de ARBEIDSMARKT”

Agens geeft het beste antwoord op complexe arbeidsmarktvraagstukken. Agens ontzorgt door haar dienstverlening overheden, werkgevers en verzekeraars. Agens biedt passende trajecten op het gebied van sociale activering, participatie, inburgering, re-integratie en werk, taal en werk, jobcoaching, outplacement en detachering. Door nauwe samenwerking met enerzijds UWV Werkbedrijf en gemeenten en anderzijds met bedrijven en semi-overheden, zijn wij in staat klanten, opdrachtgevers en werkgevers te verbinden. Met behulp van onze ketenbenadering kunnen wij aan iedereen een maatwerktraject aanbieden. Agens brengt met deze werkwijze mensen van A(fstand) naar B(ijdrage).

Werken en/of participeren is inspirerend, geeft energie, ritme en structuur. Agens wil haar klanten laten zien en ervaren hoe het voelt om mee te tellen. Iedereen verdient een rol van betekenis in de samenleving. Dat is waar Agens in gelooft! Onze pay-of ‘Omdat je verder wilt’ slaat niet alleen op onze klanten, maar ook op opdrachtgevers en werkgevers. Als werkcoach bij UWV Werkbedrijf of als casemanager bij een gemeente wilt u werkzoekenden begeleiden naar een nieuwe baan met toekomst. Bent u werkgever, dan heeft u behoefte aan gemotiveerde medewerkers met waardevolle competenties, mensen die hun talenten en energie aanwenden om uw organisatie in een veranderende omgeving een stap verder te helpen.

Zoekt u (bedrijfs)adviseurs, docenten, jobcoaches en arbeidsdeskundigen die zich onderscheiden vanwege hun kennis en ervaring? Met AGENS komt u verder!

Special Products Agens

Binnen het Nederlandse stelsel van Sociale Zekerheid zijn er voorzieningen die er op zijn gericht dat mensen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid toch een inkomen hebben. Wat echter vaak vergeten wordt is dat ook met deze voorzieningen in veel gevallen extra ondersteuning wenselijk is. Want niemand vindt het prettig om aan de zijlijn te staan. AGENS kan u die ondersteuning bieden. Het maakt niet uit onder welke regeling u of uw medewerker valt, of het nu Wajong, AG, ZW Arbo, WW of Wwb is, onze adviseurs, jobcoaches en arbeidsdeskundigen kunnen u verder helpen.

Er is een aantal redenen waarom u het beste bij ons terecht kan:

  • AGENS beschikt over een uitgebreid netwerk bij profit- en non-profit organisaties.
  • Wij bemiddelen direct naar concrete banen en hebben een uitgebreid bestand van (Wajong-) vacatures.
  • Wij stemmen onze begeleiding af op de individuele behoeften.

Special Products Agens werkt voor UWV Werkbedrijf, bedrijven en particulieren. Wij ondersteunen bij het aanvragen voor jobcoaching (IRO). Special Products Agens levert ook diensten op het gebied van:

  • Outplacement
  • Loopbaanbegeleiding
  • Directe bemiddeling.

 

iStock_000021379368XXLarge