Heeft u als gemeente te maken met het verplicht bijscholen van pedagogisch medewerkers naar 3F-taalniveau? Dan bent u bij Agens aan het goede adres. In 2015 moet namelijk 90 procent van alle VVE-medewerkers voldoen aan de 3F-taaleis. Deze eis staat gelijk aan havo- of mbo 4-niveau. Wij bieden zowel een opfriscursus als een geheel opleidingstraject aan voor het behalen van de 3F-toets.

Doelgroep

Dit traject is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), die nog niet aantoonbaar beschikken over het 3F-taalniveau.

Over het traject

Agens biedt twee verschillende trajecten aan voor het behalen van de VVE-toets: een opfriscursus en een opleidingstraject. In eerste instantie kan elke medewerker een opfriscursus bij ons volgen. Deze opfriscursus zorgt ervoor dat de medewerker meer kans van slagen heeft bij de intaketoets. Slaagt een medewerker niet na de intaketoets dan bieden wij een geheel traject aan voor uw medewerker om hem/haar voor te bereiden op een examen 3F-niveau pedagogisch medewerker.

De pedagogisch medewerker moet altijd een VVE-intaketoets maken bij een onafhankelijke toetser. U kunt kiezen uit UVA Talen of Mr. Dutch. Welke partij u kiest is aan u. Agens heeft een goede samenwerking met beide partijen.

In 4 tot 8 bijeenkomsten bereiden wij de pedagogisch medewerker voor op elk onderdeel van de intaketoets. De onderdelen zijn:

  • Lezen
  • Luisteren
  • Spreken
  • Schrijven
  • Taalverzorging

Wanneer een medewerker de VVE intaketoets niet behaald heeft, biedt Agens een speciaal opleidingstraject aan. De medewerkers volgen dan een cursus waarmee ze hun taalniveau kunnen verhogen naar minimaal 3F.

In deze cursus wordt gewerkt met modules. De pedagogisch medewerker volgt alleen die modules waarop hij of zij onvoldoende heeft gescoord bij de intaketoets. De methode die wij gebruiken is gericht op het werk in de kinderopvang en precies afgestemd op de eisen van het 3F-niveau.

Onze docenten zijn gecertificeerd, bevoegd om Nederlandse taal te doceren en speciaal getraind voor het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers.

Trajectduur

Hoe lang dit traject duurt is afhankelijk van de in te zetten modules. Een enkele module duurt 4 tot 6 weken. Worden alle modules gevolgd? Dan duurt dat maximaal 18 weken, afhankelijk van het aantal dagdelen per week.

Tijdsbesteding per week

  • Opfriscursus: dagdelen worden in overleg met de opdrachtgever bepaald
  • Opleidingstraject: dagdelen worden in overleg met de opdrachtgever bepaald

Inschrijving

Wilt u de pedagogisch medewerkers in uw gemeente deel laten nemen aan de opfrissingscursus of het opleidingstraject? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw (aan)vragen altijd binnen 24 uur.

 

Meer informatie of advies? Neem contact op